Menu

L’Objectiu d’aquests talleres és compartir les eines de composició per a la creació, vinculades directament amb la nostra peça BIG BOUNCE.

Aquest taller està dirigit a persones amb coneixements en alguna disciplina relacionada amb el moviment i les arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.). DESCRIPCIÓ DEL TALLER: En aquest taller de composició i creació volem potenciar les capacitats tant físiques com perceptives de cada integrant i oferir un espai on l’imaginari possibilit un joc actiu, flexible i adaptable. El nostre focus d’interès està centrat en l’origen, en el treball de la trajectòria del moviment, en les diferents potencialitats des d’un mateix punt de partida, i les múltiples versions possibles entre un inici i un final. Indagarem en la idea de loop, generant una seqüència de repeticions de moviment, observarem com aquest pot transformar-se a partir de pautes externes, variant-ne la velocitat, el ritme, el tamany, etc. Començarem a treballar a partir de pautes de moviment simples per aconseguir un cos en estat d’alerta i perceptiu. Treballarem sobre la idea de partitura, descobrint diverses maneres d’entendre: l’espai grupal, la musicalitat d’un grup en acció, la construcció d’una escena o una trajectòria interferida per diferents cossos, i les possibles estratègies per a crear una memoria grupal de l’espai que habitem.


Curs passat:

Del: 28/03/2015 al 29/03/2015
11h a 15h
50€
10% descompte socis APDC i APCC i alumnes del CSD