Menu

Amb la participació de Pablo Arias, Diego León, Felipe Rojas, Iñigo Villafranca.

És un projecte d’investigació que vol evidenciar les diferents interaccions entre el moviment (entè des de la corporalitat) i l’emprempta (entesa des de la capacitat de registre de la gràfica). A través d’un laboratori creatiu, es juga per a identificar i detonar els codis propis de les disciplines participants. D’aquesta manera, es vol trobar els espais híbrids on el gest es converteix en el llenguatge comú entre el món del moviment i el món del gravat.

GABRIELA PIÑEIROS

Investigadora del moviment a través del llenguatge i tècniques de la improvisació. Compta amb una Sub- especialització en Arts Escèniques: dansa per la Universitat San Francisco de Quito. Es forma en dansa de manera independent i en diferents espais de la ciutat de Quito com Humanizarte (2009), Frente de danza independiente (2011) i Universidad San Francisco de Quito (2011 – 2015). Va ser membre de la companyia Orchesis Dance Company de Michigan State University, USA (2013). Pertany a la Companyia TALVEZ des del 2012, amb qui ha participat en diversos festivals nacionals i internacionales. També és membre de colectivo de movimiento FRACTAL –amb qui ha participat en diversos processos creatius com: El placer las moscas (2016), Partícula (2017) i Contracción habitual – Laboratorio de danza y poesía (2017). Productora i gestora de projectes vinculatss a la companyia TALVEZ danza contemporánea, com: “Festival Inédito: coreografía nueva” 2016 i 2017, , “Arte Interactivo para la activación de públicos de la región Sierra”, “Improvlab UIO”, “Indagación y documentación, cuerpo – interactividades – espacio visual.” Va ser assistent de l’àrea d’Arts Escèniques de la Universidad San Francisco de Quito (2014 -2017). Actualment és becària a l’àrea de producció de l’espai de creació La Piconera, seu de la Sol Picó Companyia de dansa. I cursa el Màster enGestió Cultural a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona.