Menu

Projecte de recerca de Lucas Condró Artistes col·laboradores: Dasha Lavrennikov, Milagros García Salgueiro, Cecília Colacrai, Paul Guenot i Joan Cot Ros

Per a aquest nou projecte de recerca ESPAI, SO I SENTIT vull posar el focus a la materialitat del so com a via de percepció de l'espai.

Si habitualment és la mirada i la relació del que és visible com el que és nomenable el que organitza el moviment, m'interessa posar el focus en la percepció sonora. Canviar punt de vista per punt d'escolta, i habitar l'espai percebut a través de la vibració del so. Veure com els cossos en moviment entren en relació amb aquesta matèria i les reverberacions en tocar l'espai alhora que són tocats pel que sona.

Mentre que l'espai afecta el mode de moure'ns (visió), per la seva banda el so altera la nostra percepció de l'espai i el moviment (escolta i tacte). En definitiva, m'interessa observar l'esdevenir d'aquesta afecció constant entre el cos-so-espai.