Menu

GRUPO ROTONDA

El projecte «EXPERIÈNCIES ESCÈNIQUES INÈDITES» planteja un espai de creació espontània, que proposa la trobada de diferents artistes dins d’un mateix marc escènic. Abordat des d’un capital creatiu individual i la disponibilitat total a les propostes instantànies que entren a l’arena afectant l’empremta personal, i al canvi de direcció per convertir un nou resultat escènic. Com agrupació de base, Milagros García, Rosalía Zanón, Carolina Stefano i Gabriela Barberio, després d’una investigació prèvia, plantegen aquesta temàtica que sorgeix del treball en equip. Ens atrau la funció que proposa una rotonda transferit a la creació circular: el fet de traspassar, proposar i acceptar, la generositat, l’oportunitat i disponibilitat, el joc, el compromís, el canvi, el resultat d’equip. La diversitat de disciplines interactuant i component en un temps circular, el moviment, la imatge, la música, l’espai, sota la mirada d’un guia encarregat de captar i potenciar l’empremta creativa, conduint el material cap a un producte escènic des de la seva sensibilitat i ull d’espectador.

THREE PLANES COLLECTIVE

EnConstrucción#3 es la continuació d’una investigació processual del cos que pren diferents formes al llarg del temps. Es caracteritza per la manipulació no-lineal i imprevisible dels cossos, el temps i l’espai. Al llarg de la peça, els cossos es fragmenten, distorsionen i disloquen, el temps es dilata i es contrau, i l’espai dintre, entre i al voltant dels cossos està sota constant consideració. Immersos en un intens diàleg, els ballarins estableixen una relació incerta on és difícil discernir qui dirigeix i qui és dirigit, qui manipula i qui és manipulat, qui dóna suport i qui és suportat. Concepte i coreografia original: Isabel López Adaptació i interpretació: Three Planes Collective (Finn Murphy i Emma Villavecchia) Música: Benny Goldmintz Fotografia: Maria Ródenas i Adrien de Monès Suport: Indiegogo, Centre Cívic El Sortidor, NunArt, La Visiva Gestió i producció: Three Planes Collective


Mostra passada:

30-06-2017 20:00
2 col·lectius que han estat en residència a La Visiva obren les portes del seu procés i inicien un intercanvi i diàleg al voltant de la creació.